Udskiftning af dør med blind sidestykke -Abildgaard v/Steffen Mørk Abildgaard, lokal tømrermester i Odense s